Deze jaaropleiding is bedoeld voor afgestudeerde readers die zich graag willen doorontwikkelen, het Zijn van reader bewust aandacht en ruimte willen geven.

De basis
In de readingopleiding heb je het readen ontwikkeld. Je hebt je de techniek eigen gemaakt om een roos , de aura en de chakra’s te lezen. Ook ben je bezig geweest met het lezen van thema’s zoals familie, relaties, vorige levens, werk etc. Je hebt jezelf ontwikkeld als reader. Je onderzocht  hoe je met je helderheid omgaat en wat je helderheid en je neutraliteit heeft beïnvloedt. Op die manier maakte je meer ruimte voor je helderheid, ontwikkelde je eigenaarschap daarover. Je hebt je op basis hiervan op een eigen manier als reader gevormd.

Misschien heb je je verder ontwikkeld als reader, misschien heb je je verdiept in andere vaardigheden, kwaliteiten en werkwijzen. Of het is alweer een tijdje geleden dat je bewust bij je reader zijn hebt stilgestaan. En wellicht is het zomaar tijd om de ruimte voor het Zijn van reader en het stromen van je energie in helderheid bewust aandacht te geven, is er een wens tot ontwikkeling. Lees dan verder………

Uitgangspunt van de opleiding
We gaan ervan uit dat een reader zijn een wezenlijk aspect is in je leven. Het is een manier waarop je wezen zich manifesteert in je lichaam, in dit leven, waar je ook bent, wat je ook doet, altijd. Je neemt verantwoordelijkheid voor je groeiproces en bent in staat om sturing aan je ontwikkeling te geven, zowel individueel als in relatie tot je omgeving.

Doel en opbrengst van de opleiding
In deze opleiding erken je jezelf als reader, in de verschillende rollen die je dagelijks vervult. Van daaruit onderzoek je hoe je je helderheid verder kunt aanwenden en verdiepen in relatie tot gezondheid (welzijn), familiethema’s , werksituaties (verwezenlijking), in je leven.

Het overzicht over jezelf vergroot. Je bent in staat een adequate vorm te vinden voor het leven vanuit de helderheid die je draagt.

Je leert vanuit allerlei invalshoeken (kleuren) te kijken. Hierdoor wordt het perspectief van waaruit je kijkt groter. Je bent in staat om vanuit flexibiliteit en wendbaarheid naar allerlei aspecten van het dagelijks leven te kijken. Dat komt de kwaliteit van je leven en je readings ten goede.

En ………er vindt een diepgaande integratie van healing en reading plaats.

Intuïtieve Trainingen en OmZin
Beide instituten werken al geruime tijd samen. We hebben veel kennis en expertise in huis als het gaat om reading, om helderziend zijn en hoe dit werkt. Ook over hoe het is om een reader te zijn. Hoe je met al die helderheid door het leven gaat en hoe je dat dan aanwendt. Deze kennis, kunde en ervaring willen we graag diepgaander vormgeven en delen.

De opzet van deze opleiding kent een aantal uitgangspunten:

  • We benaderen alle lessen en onderdelen vanuit de visie dat je reader bent als een geïntegreerd deel van jezelf in je leven.
  • Na aanmelding en voorafgaand aan de start van de opleiding voeren we met iedereen een intakegesprek en maken we de inhoud van de opleiding definitiever. Ieders inbreng kleurt de vormgeving in, waardoor het programma zich ook op jou persoonlijk toespitst.
  • De opleiding start met een aantal lessen om je te herinneren aan je reading niveau, op kleur te komen en om de energie voor je eigen thema’s neer te zetten.
  • Vanuit drie hoofdthema’s (gezondheid/welzijn, familie en werk/verwezenlijking) onderzoeken we hoe die thematieken doorwerken in je dagelijks leven, welke rol en invloed ze hebben. Je vergroot het vermogen om specifiek naar deze thema’s te kijken in een reading.
  • Een heldere reading heeft een helend effect.
  • Vanuit de behoefte en expertise binnen de groep worden ateliers gevuld. Daarin is ruimte om in te gaan op dat wat er speelt of waarnaar gezocht wordt. Expertise vanuit de groep en docenten, maar ook expertise van buitenaf kunnen worden ingezet.
  • Door de hele opleiding heen zijn er uitgebreide mogelijkheden voor uitwisseling met je medestudenten. Dit kan ook plaats vinden tijdens een atelier.
  • Lessen en readings (zowel bij elkaar als met gasten) maken deel uit van de opleiding.

Planning
Op woensdag 6 juli 19.00-21.00 uur is er een introductieles bij OmZin in Borne. Op dinsdag 6 september 19.00-21.00 uur is deze introductie bij Intuitieve Trainingen in Zutphen.
De opleiding start in november 2016 en loopt tot en met december 2017. Er zijn in totaal 38 dagdelen les en een intakegesprek. Lestijden: hele dagen van 9.30  – 16.30 uur, avonden van 18.30 – 21.30 uur. In onderstaande tabel  vind je de data en de locaties.
Kosten € 2000,-. Je kunt dit bedrag in 10 termijnen voldoen. Bij opgave en betaling  in een keer voor 15 september betaal je € 1900,-

Intakegesprekken augustus – oktober 2016
Herinneren (totaal 4 dagdelen) Locatie
startdag Zaterdag 12 november Borne
2 avonden 17 november en 1 december Zutphen
Gezondheid (8 dagdelen), docent: Annelies Hupkes
startdag zaterdag 3 december Borne
6 avonden 15 december Borne
12 en 26 januari, 9 februari, 2 en 9 maart Zutphen
Atelier zaterdag 11 maart Borne
Familie (8 dagdelen), docent: Fer Elsenbroek
startweekend 25 en 26 maart Borne
avonden 6 en 20 april, 11 mei, 1 juni Zutphen
Atelier zaterdag 10 juni Borne
reading avonden 22 en 29 juni Zutphen
Kijken naar werk (8 dagdelen), docent: Maarten Haalboom
Zaterdagen 9 en 23 september Borne – Zutphen
avonden 5 en 19 oktober, 2 en 16 november Zutphen
Atelier 25 november Borne
Afsluitende dag
zaterdag 9 december Borne