D e healing opleiding is het vervolg op de Basis intuitieve opleiding. Tijdens de healing opleiding ga je de gereedschappen die je geleerd hebt in de Basis intuitieve opleiding toepassen op anderen. Je wordt je bewust wat healing is. Hoe een hand die je op een pijnlijke plek legt als vanzelf healing teweeg brengt, bij jezelf maar ook bij een ander. Ook ga je zien welke helende handelingen je zomaar vanzelf verricht op een dag.

We vinden het belangrijk dat je bewust bent van dit vanzelfsprekend helend vermogen. Zolang je dit onbewust doet kan het zijn dat je energie verliest, dat je de pijn of het probleem van die ander in je opneemt, dat je leegloopt in contact met de wereld om je heen. Je kunt zo gewend zijn aan die onbewuste handelingen dat je niet eens merkt dat jij altijd degene bent die opspringt als er iets gedaan moet worden of dat jij degene bent die een beschermende arm of een schouder biedt. En aan het einde van de dag doodmoe op de bank zit.

Die beschermende arm en die schouder bieden blijft nog steeds een goede optie als dat is wat je kiest te doen in plaats van dat je het doet vanuit een patroon. Wat we gewend zijn is het probleem van die ander overnemen zodat die ander de pijn niet meer hoeft te voelen. Dat is de houding van het kind wat graag wil dat de ouders gelukkig, zonder pijn zijn. In de healing opleiding onderken je waar jouw onbewustheid ligt in relatie tot healing en laat je licht schijnen op die onbewustheid zodat het zichtbaar wordt, bewust wordt.

I n de Basis intuitieve opleiding heb je een helder beeld gekregen van jezelf. Dit is belangrijk om van daar uit te kunnen zien wie dan die ander is. Zodat je niet jezelf op die ander projecteert of samenvalt met die ander. Veel van het werk wat we doen in de healing opleiding gaat hier over. Waar vermeng je met de ander en waarom. Door de hele opleiding blijft je eigen ontwikkeling als healer centraal staan. Je zult merken dat iedere healing die je geeft ook healing voor jezelf genereert.

Omdat we het belangrijk vinden dat je ook ervaart hoe energie in het lichaam stroomt en waar en waarom het stagneert hoort de workshop ‘In verbinding met je lichaam’ ook bij de healing opleiding.

Healing Opleiding Praktische gegevens
Omvang 32 dagdelen waaronder weekenden, hele dagen en wekelijkse lessen
Tijd 2,5 uur per dagdeel
Duur 2 trimesters
Aanvang Jaarlijks, bekijk hier de actuele data
Lesgeld € 1.350,- (verschillende gespreide betalingsmogelijkheden)
Vooropleiding Basis Intuitieve Opleiding Modules 1, 2 en 3
Certificaat Bewijs van deelname op aanvraag
Praktijk Healings geven aan medecursisten, cursisten van de bio en gasten. Dit alles onder supervisie van docenten.

Lesgeld

Het lesgeld is ineens te voldoen waarbij een korting van 50,- geldt Of door een aanbetaling te doen van 300,- en vervolgens in 6 maandelijkse termijnen 175,- per maand.

Vooropleiding

Basis intuitieve opleiding module 1, 2 en 3 aangevuld met de workshops ‘Vrouwen’ of  ‘Mannen in beweging’.

Praktijk

Tijdens de opleiding praktiseer je healing met je medecursisten. In een later stadium geef je ook healingen aan de cursisten van de Basis intutieve opleiding, op open dagen en healing dagen. Dit vindt plaats onder supervisie van docenten.

Reflectie gesprek

Tijdens de opleiding heb je een reflectie/evaluatie gesprek met de docent.

Healing, wat verstaan we eronder

Iets wat gebroken is, continuïteit verloren heeft weer helen. Dat betekent niet dat het weer terug beweegt naar de oorspronkelijke vorm. Dat kan niet. Dat was nou juist gebroken. Een scheiding, een overlijden, verlies van werk, van gezondheid, van welzijn, allemaal een onderbreking van continuïteit. En in plaats van terug te grijpen naar hoe het was, is er nu de mogelijkheid om jezelf in je nieuwe situatie opnieuw uit te vinden. Je ontdekt een veerkracht die je nog nooit hebt hoeven aanboren omdat je nog nooit in die situatie was. Als je deze kracht eenmaal ervaren hebt dan realiseer je dat de breuk, daar waar je gebroken bent geraakt, je nieuwe inzichten geeft. Zoals Leonard Cohen zingt: ‘There is a crack in everything, that’s where the light gets in”.