D e reading opleiding is een 2 jarig programma waarin je jouw helderziende vermogen leert toepassen op anderen. Je leert een reading te doen. Een reading is een reeks aan helderziende beelden, beelden die je ziet, weet of aanvoelt en welke je kunt duiden en kunt beschrijven op een heldere manier.

Om dit te doen is het belangrijk om neutraal te kunnen kijken naar die beelden. Je hoeft er niets van te vinden. Je beschrijft en duidt de beelden. Je kijkt ernaar zonder oordeel, vanuit compassie en begrip en met de relativering van humor. Een groot deel van de opleiding bestaat uit het neutraal worden ten opzichte van beelden die je ziet maar ook ten opzichte van jezelf, situaties en de ander. Dit zet aan tot persoonlijke, wezenlijke groei en ontwikkeling.

In een reading ben je in communicatie met wie jij in wezen bent en zie je die ander voor wie hij of zij in wezen is. Door helder te hebben wie jijzelf bent is het ook mogelijk om te kijken naar die ander.

Reading Opleiding Praktische gegevens
Omvang 1e trimester wekelijks les. Vanaf 2e trimester wekelijks les of doen van readings. Soms een hele dag of een weekend les.
Duur 2 jaar
Aanvang 1 tot 2 keer per jaar, bekijk hier de actuele data
Lesgeld € 4.000,- incl. workshops
(verschillende gespreide betalingsmogelijkheden)
Vooropleiding Basis Intuitieve Opleiding Modules 1,2 en 3 + Healing opleiding
Toetsing Minimaal 65 readingen, 1 trimester assisteren, 4 checks ontvangen en 2 evaluatiegesprekken gevoerd
Certificaat Ontvangen na toetsing

Structuur

De opleiding bestaat uit lessen en uit het doen van readingen. Daarnaast zijn er 2 workshops die deel uit maken van de reading opleiding: family sculpture en bodyreading.

In het eerste trimester start je met een hele zaterdag en heb je 13 lessen op woensdagavond. Tijdens deze lessen leer je de basistechniek van het geven van een reading. Ook zijn er een paar maandagavonden dat je bij een reading aanwezig bent.

Vanaf het 2e trimester doe je wekelijks readingen op maandag op mensen die zich daarvoor ingeschreven hebben. Per trimester kan het zijn dat er ook nog op zaterdag een extra mogelijkheid om reading te doen wordt gecreëerd. Readingen vinden plaats onder supervisie van een docent.

Per trimester heb je 4 tot 5 keer les op maandagavond of je hebt les op een hele dag in het weekend. De lessen zijn er ter ondersteuning van je persoonlijke proces, de ontwikkeling van je neutraliteit en je schoolt je in het geven van een algemene reading en van readingen met een specifiek thema. Ieder trimester wordt het rooster voor het volgende trimester uitgegeven.

Ook assisteer je later in de opleiding minimaal 1 trimester bij de lessen in de bio 1, 2 of 3 of de healing opleiding. Je krijg per jaar 2x een energy check. Dit houdt in dat een van de docenten je een korte reading geeft en op basis van de inhoud aanwijzingen geeft ter ondersteuning van je reading niveau en je persoonlijk proces. Daarnaast zijn er tijdens de opleiding 2 evaluatiegesprekken met de mentor van je groep.

Gevoeligheid

Als je een hoge mate van gevoeligheid hebt ben je misschien gewend om juist die helderheid op slot te zetten. Je krijgt al zoveel informatie via je zintuigen binnen dat je niet ook nog eens al die beelden wilt opvangen. Gevoeligheid wordt dan een last. Door de reading opleiding word je gevoeligheid een kracht, je leert het te beheren en in te zetten op een voor jou verrijkende manier.

Toepasbaarheid

Reading kun je toepassen in allerlei vormen. Je kunt jezelf profileren als reader en healer. Je kunt het ook in coachen toepassen. In je werk kun je gebruik maken van je helderziende ingevingen en hier gevolg aan geven. Je leert een situatie te lezen en daar zelf adequaat op te reageren. Met name in de gezondheidszorg, het onderwijs en in andere werksituaties waar je veel bezig bent met anderen is de informatie die je opdoet in de reading opleiding heel bruikbaar.
Daarnaast betekent het een persoonlijke en wezenlijke ontwikkeling waar je in je dagelijks leven veel aan hebt. Je krijgt immers ook een helder beeld van wie jijzelf in wezen bent.

Lesgeld

Het bedrag van € 4.000,- is inclusief de workshops family sculpture en body reading. Te voldoen ineens waarbij een korting van €150,- geldt of door een aanbetaling te doen van €400,- en vervolgens in 18 maanden €200,- per maand te betalen.

Voortraject

Om mee te kunnen doen aan de reading opleiding heb je de volgende opleidingen gedaan: de basis intuïtieve opleiding module 1, 2 en 3 of het verkort intuïtief traject en de healing opleiding. Ook heb je de volgende workshops gedaan: ruimte voor emoties, mannen in beweging of ruimte voor vrouw zijn en in verbinding met je lichaam. In sommige gevallen kun je de workshops tijdens de reading opleiding doen.