De workshops bij Intuitieve Trainingen geven verdieping op specifieke thema’s. Door langer stil te staan bij zo’n thema word je bewust van je eigen informatie hier omtrent. Door in een groep langere tijd achter elkaar te werken in het kader van het onderwerp inspireer je elkaar hierin.

De werkwijze die we hanteren is afhankelijk van het thema. Sommige workshops zijn meer lichaamsgericht waarin meer lichaamswerk zal zijn. Anderen zijn meer meditatief gericht. Maar altijd maken we gebruik van de tools die in de opleidingen ook aangereikt worden.

De meeste workshops maken deel uit van de opleidingen en in veel gevallen is het ook mogelijk deze los van de opleiding te volgen.

Alle actuele data, tijden en prijzen van de verschillende workshops vind je: Hier