Bij Intuitieve Trainingen blijven we het begrip intuitie, onze core business bestuderen. In de praktijk, in ons eigen leven en in allerlei literatuur over dit onderwerp. En we komen iedere keer weer tot verdieping van het begrip hierover.
Het is interessant op hoeveel verschillende manieren intuitie uitgelegd wordt. Vaak voelen we ons er bij thuis. Andere keren matcht ons begrip van intuitie niet met hoe het gedefinieerd wordt in boeken of artikelen. Hoe dan ook, het blijft het bestuderen waard.

Wat is intuitie?
Volgens Van Dale: Door onmiddellijke innerlijke aanschouwing verkregen voorstelling. Niet op begripsdenken en redenering berustende overtuiging van waarheid.
Ergens anders las ik: Intuition is the act of grasping the meaning. Een aha-erlebnis, zonder en zelfs voordat we een passende of sluitende mening hebben opgezet.
Bij Intuitieve Trainingen werken we met intuitie als een manier om de essentie, het wezenlijke van iets waar te nemen. Hiermee kun je gebeurtenissen in je leven doorgronden, diep inzicht in jezelf, je relaties en je beweegredenen ontdekken.

Wat doe je om je intuitie te ontwikkelen?
Om je intuitie aan te kunnen spreken is een mate van zelfvertrouwen nodig, van vertrouwen op je gevoel. Hiervoor is het van belang dat je jezelf ontdoet van het effect van ondermijnende gebeurtenissen in het leven. Dit leidt tot meer helderheid en bewustzijn op het gebied van intuitie.
Om te kunnen luisteren naar intuitie is er ook stilte nodig in je ‘hoofd’. Zodat de stem van intuitie ruimte krijgt en gehoord kan worden. Dit bereik je oa door meditatie en visualisatie. Dat zijn belangrijke tools die je je eigen maakt bij Intuitieve Trainingen. Omdat ondermijnende gebeurtenissen vaak een grote fysieke component hebben werken we ook met licht lichaamswerk.

Waar leidt dit toe?
Op basis van onderzoek blijkt dat intuitie vaak de eerste impuls is bij probleem oplossing. Daarna komt de cognitie er aan te pas om de intuitieve impuls met rede te onderschrijven of te weerleggen. Hierin blijkt ook dat intuitie en ratio aanvullende aan elkaar kunnen zijn. Door intuitie een gewaardeerde rol in denkprocessen toe te kennen kom je vaak eerder tot inzichten en oplossingen en blijken er vaak ook meerdere mogelijkheden te zijn dan vanuit de cognitie bedacht had kunnen worden. Ook weer ergens gelezen: ‘Without intuition there is no creativity’. Intuitie zet dus aan tot creativiteit, tot onorthodoxe denkpatronen, tot vrijheid van denken, los van gebaande paden. En daar houden we van!

Leave a Reply