Intuitie, wat is het en hoe werkt het

 

Wat een enthousiasme tijdens de open avond deze week.
Door regen en wind kwamen mensen om de sfeer te proeven van Intuitieve Trainingen. De belangstelling die er is voor onze werkwijze is motiverend en werkt aanstekelijk.
En wat maakt dat mensen komen? Is het een ingeving die ze op het pad van Intuitieve Trainingen brengt? Een inzicht dat ze hier kennis mee willen maken? Nieuwsgierigheid?
Het zal allemaal wel gelden in meerdere of mindere mate. Maar er was in ieder geval die eerste klik. Dat weten dat je hier wilde zijn.

Is een intuitieve ingeving altijd waar?
Een mooie overweging die iemand had tijdens de open avond. Of intuitie altijd de waarheid inhoudt.
In de Basis intuitieve opleiding en daarna in de Healing– en Reading opleiding ben je bezig om ruimte te maken voor wie je in wezen bent. Dan kom je ook dat tegen wat maakte dat je die kern van jezelf niet altijd de ruimte hebt gegeven. Al die schillen die je om je heen hebt gezet, al die beelden om de aandacht af te leiden van wie je in wezen bent. In de opleiding ben je bezig je geschiedenis te onderzoeken en daar waar nodig deze te helen.
Die schillen, die beelden, die geschiedenis beïnvloeden jouw kijk op de wereld. Hoe meer je die kunt helen en oude lading los kunt laten, hoe meer je vanuit je intuitie het wezen van de dingen kan waarnemen. En dat noemen we de waarheid.
Dus het ligt er aan hoe neutraal, hoe helder je intuitie is. En dat kun je dus trainen.

Wat is intuitie.
Die eerste klik kennen we allemaal wel. ‘Ik weet niet precies waarom maar ik wist zeker dat ik er moest zijn’. Dat zou je een intuitieve ingeving kunnen noemen. Weten zonder dat je weet hoe je het weet maar je weet dat je het weet.
Hoe vaak hebben we dat in ons leven. Vaak herinneren we het ons als het gaat om een belangrijke gebeurtenis. Die eerste indruk die we toen hadden die bleek te kloppen. Die we ons misschien niet eens bewust waren op het moment zelf maar ons achteraf weer herinneren.

Bewustzijn.
Het gaat bij intuitie over bewustzijn. Je bewust zijn van die eerste gedachte, die eerste indruk, die eerste klik. En op basis daarvan kun je altijd nog besluiten of je er gehoor aan wilt geven of niet. Dan wordt het een bewust besluit.

En waar leidt dat toe.
Vertrouwen op je intuitie geeft vertrouwen op de stappen die je zet. Je hebt een helder beeld van waar je naar toe wilt. Dat betekent niet dat je daar ook altijd uit komt, het leven is lang niet altijd die rechte weg. Er zijn zeker bochten en hobbels te nemen. Maar vertrouwen op je intuitie maakt dan deel uit van je kompas.
Een heldere intuitie zorgt dat je keuzes kunt maken op basis van bewustzijn. En als je achteraf niet zo blij bent met je keuze kun je vaak zien waardoor dat komt. Om het de volgende keer weer anders te doen.
Je intuitie serieus nemen geeft je een groot overzicht, heldere inzichten en een diep begrip over dat wat zich voordoet. Je kijkt met compassie, relativering en zonder oordeel naar jezelf en het leven.
Of zoals iemand aangaf tijdens de open avond: ‘Door de oefeningen kwam ik weer terug bij mijn helderheid van vroeger. Ik heb ineens heel heldere beelden. Dat was ik al jaren kwijt’.

Leave a Reply