D e opleidingen van Intuitieve Trainingen vormen één geheel en bieden de mogelijkheid om opgeleid te worden tot reader en healer. We onderscheiden meerdere fasen in het gehele opleidingstraject: Basis Intuïtieve Opleiding (BIO), Healing Opleiding, Reading Opleiding en de Trance Medium Opleiding. Deze fasen volgen elkaar op en geven jou alle kennis en middelen om het geleerde in je werk en je dagelijks leven in de praktijk te brengen.
We lichten hieronder de fasen afzonderlijk kort toe.

Basis Intuitieve Opleiding (BIO)

De basis intuitieve opleiding bestaat uit 3 modules en vormt de basis van het werk bij Intuitieve Trainingen.

Hier krijg je de tools aangereikt waar we door de hele opleiding gebruik van maken. Tools die je intuitie versterken en die je inzet in je persoonlijke groei en ontwikkeling.

Na ieder module kun je weer opnieuw besluiten om door te gaan met de volgende module.

Healing Opleiding

In de healing opleiding pas je de tools van de Basis intuitieve opleiding toe in het helen van een ander. Hiervoor is het belangrijk dat je een helder beeld hebt van jezelf. Om van daar uit te kunnen zien wie dan die ander is. Zodat je niet jezelf op die ander projecteert of samenvalt met die ander. Veel van het werk wat we doen in de healing opleiding gaat hier over. Waar vermeng je met de ander en waarom.

Door de hele opleiding blijft je eigen ontwikkeling als healer centraal staan. Je zult merken dat iedere healing die je geeft ook healing voor jezelf genereert.

Reading Opleiding

De reading opleiding is een 2 jarig programma waarin je jouw helderziende vermogen leert toepassen op anderen. Je leert een reading te doen. Een reading is een reeks aan helderziende beelden, beelden die je ziet, weet of aanvoelt en welke je kunt duiden en kunt beschrijven op een heldere manier.

Trance Medium Opleiding

De trance medium opleiding is een volgende stap na de reading opleiding. Waar je zou kunnen zeggen dat de reading opleiding de mogelijkheden van het 6e chakra onderzoekt, doet de trance medium opleiding dat van het 7e chakra en daarboven.