De kop is er af. De eerste DANSSTROOM bij Intuitieve Trainingen is een feit sinds zondagavond 13 mei.

De muziek staat al te draaien als ik binnen kom. Het gaat meteen in mijn benen en heupen zitten. Op m’n blote voeten loop ik de ruimte in. Ik realiseer me dat dansen me zo zichtbaar maakt. Ik word er verlegen van. Na wat rekken en strekken en in mijn eigen ruimte met mijn ogen dicht wat te bewegen heb ik de moed om rond te kijken en als ik de verlegenheid weer voel opkomen neem ik de tijd om dat te voelen, er mee te bewegen en er doorheen te bewegen.

Aanvang
Mario start de Dansstroom met een korte uitleg over de avond. Dan neemt hij ons mee in een meditatie op muziek. Waar zit de zin tot bewegen in je lichaam, geef het de ruimte, laat het er zijn in je beweging, je hoeft er niet voor te werken. En waar is de niet-zin, de weerzin, de onzin voelbaar, geef ook dat de ruimte, dans er mee. Het hoeft niet weg, geef er expressie aan. Open je zintuigen. Luister naar de muziek, zie de beweging en de beelden die de muziek oproept, voel wat er aangeraakt wordt in jou.

Helend effect van dansen en klanken
Na de meditatie neemt de muziek het over. Deze nodigt uit tot zachte beweging, tot snelle beweging, tot inkeer en tot expressie al naar gelang het ritme en de klankkleur. Al dansend realiseer ik dat dansen helend is op veel vlakken. Puur fysiek door de beweging, het geeft vitaliteit. Emotioneel raakt de muziek mij. Emoties van plezier, geluk, verdriet, woede en liefde komen langs en gaan ook weer. Mentaal geeft het heling door de klank die omgezet wordt in beelden, in gedachtes, in herinneringen. En dit alles er laten zijn, het ervaren en het dan ook weer achter me laten.
Spiritueel ervaar ik verbinding met wie ik in wezen ben door mijn lichaam en mijn spirit te bewegen en te laten bewegen door de muziek.
Om dan de dans te eindigen in stilte waarin dat wat innerlijk in beweging is gezet zo voelbaar wordt. De healing die de Dansstroom teweeg gebracht heeft wordt gestabiliseerd.

Na afloop
In een kring drinken we nog een kopje thee en komen er wat reacties.
De muziek was soms wennen. Voor de één meer dan voor de ander. Was ook interessant om te dansen met muziek die ongewoon in het gehoor ligt.
Op deze manier 2 uur dansen, daar kan geen workout tegen op.
Het bewegen in Dansstroom brengt balans, vitaliteit.
Al bewegend gedachtes laten gaan en de stem van het lichaam alle ruimte geven.

Vervolg
Op 17 juni en op 1 juli 2018 is de volgende Dansstroom. Je bent van harte welkom om je eigen ervaring te hebben met de muziek en de beweging.

Leave a Reply